આયુર્વેદ

દહીંથી કરો ફેશિયલ અને બનાવો તમારી ત્વચાને વધુ ચમકીલી..

દહીંથી કરો ફેશિયલ અને ત્વચાને બનાવો ચમકીલી. સ્કિન ને ચમકદાર અને સુંદર બનાવવા માટે ઘરે બનાવેલું ફેશિયલ ખુબજ ફાયદાકારક છે.ઋતુઓ પ્રમાણે અલગ-અલગ ફેશિયલ જરૂરી છે. ઉનાળામાં દહીં નું ફેશિયલ ત્વચા માટે ફાયદાકારક છે.ધી મોટા ભાગે સ્કિન ને અસરકરનાર તત્વ હોય છે જે ત્વચા ને ચમકીલી બનાવે છે. સ્કિન ફેશિયલ જુદાં જુદાં સ્ટેપથી કરી શકાય છે. […]