આયુર્વેદ ઘરેલું ઉપચાર

જૂનામાં જૂની શરદી દૂર કરીને તમને સ્વસ્થ બનાવવા માટે કામ કરે છે આ વસ્તુ, જિદ્દી કફ પણ થઈ જશે દૂર.

જૂનામાં જૂની શરદી દૂર કરીને તમને સ્વસ્થ બનાવવા માટે કામ કરે છે આ વસ્તુ, જિદ્દી કફ પણ થઈ જશે દૂર. દોસ્તો આજના સમયમાં દરેક વ્યક્તિ કોઈકને કોઈક બીમારીનો શિકાર હોય છે. જેમાંથી કેટલીક બીમારીઓ તો એવી હોય છે કે દવા લીધા પછી પણ દૂર થતી નથી. જો તમે પણ આવી વાયરલ બીમારીઓનો શિકાર બની ગયા […]

આયુર્વેદ

આ 5 વસ્તુઓનો ઉકાળો પીવાથી ગમે તેવો જામેલો કફ, શરદી, ઉધરસ અને તાવ 1000 ટકા મટી જાય છે.

મિત્રો આજ ના આ લેખ મા આપણે તાવ, શરદી, ઉધરસ, જુનો કફ, મેલેરિયા તાવ, વાયરલ તાવ જેવી બીમારીઓ ના ઈલાજ વિશે આ લેખ મા આપણે જાણીશું. મિત્રો સામાન્ય રીતે શિયાળો હોય એટલે શરદી અને ઉધરસ તો થતી હોય જ છે. મિત્રો ઋતુ પરિવર્તન થવાના કારણે આપના શરીરનું તાપમાન જળવાતુ નથી અને આ જ કારણસર શરદી […]