આયુર્વેદ

આ કપરા કાળમાં ફ્રિજ વિશે આટલું અવશ્ય જાણી લેજો નહીંતો પસ્તાશો.

મિત્રો અત્યારના જમાનામાં દરેકના ઘરમાં ફ્રીજ જોવા મળે છે. દરેક ઇલોકટ્રોનિક સાધનો સસ્તા હોવાના કારણે ઘરમાં ફરજીયાત ફ્રીજ જોવા મળે છે. વધારે પડતી ઠંડી વસ્તુ ખાવાને કારણે પણ શરીરને નુકશાન થાય છે. તેનો વપરાશ શક્ય હોય ત્યાં સુધી ઓછો કરવો. ફ્રિજમાં મુકેલી ઠંડી વસ્તુ અથવા તો પાણી નો વિવેક પૂર્વક વાપરવું જોઈએ. વધુ પડતા ઠંડા […]